●  2017-04-20
Pradėjo veikti klientų savitarnos sistema, kurioje galima deklaruoti vandens apskaitos prietaisų (skaitiklių) rodmenis ir rasti informaciją, susijusią su vandens suvartojimu bei apmokėjimu už suteiktas paslaugas, gauti elektronines sąskaitas.
Primename, kad vandens apskaitos prietaisų parodymus reikia deklaruoti iki mėnesio paskutinės dienos. Todėl pasinaudojus naujaja sistema bus galima lengvai tai atlikti iš savo namų ar darbo vietos. Visur, kur yra internetas.
Prisijungti prie savitarnos sistemos galima meniu punkte KLIENTAMS pasirinkus papunktį SAVITARNA, arba einant šia nuoroda.

●  2017-02-16
Šiemet vasario 16-ąją sukako 65 metai, kai 1952-aisiais patriotinių jausmų vedama grupelė Šakių gimnazijos abiturientų iškėlė Lietuvos Respublikos trispalvę vėliavą ant Šakių miesto vandentiekio bokšto. Sovietų okupuotame krašte toks Lietuvos nepriklausomybės paminėjimas prilygo žygdarbiui, už kurį grėsė įkalinimas ar net mirtis. „Už antitarybinę veiklą“ buvo nubausta net septyniolika jaunuolių: iš jų septyni vaikinai ir keturios merginos buvo suimti ir nuteisti 25 metus kalėti.
Vasario 15-ąją prie senojo Šakių miesto vandentiekio bokšto įvyko paminėjimas, kuriame kalbėjo Šakių rajono meras J. Puodžiukaitis, eiles skaitė Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos Šakių skyriaus pirmininkas A. Pyragas, dalyvavo Šakių „Žiburio“ gimnazijos moksleiviai. Plačiau apie vėliavos iškėlimą galima sužinoti iš interviu su viena iš žygdarbio dalyvių.

●  2016-12-29
Metų pabaigoje gauta gera žinia: Aplinkos ministras 2016-12-23 įsakymu Nr. D1-923 skyrė finansavimą projektui Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0003 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šakių rajone“. Projektui finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų skiriama iki 981.531,54 €. Dar apie 561.013,81 € turės prisidėti pati įmonė. Planuojama, kad viso projekto įgyvendinimui reikės 1.542.545,35 € be PVM.

●  2016-09-08
Ekspertai šachtinių šulinių vandenį pataria tirti bent kartą per metus.
Plačiau >>


●  2016-04-13
Primename vartotojams (gyventojams), jog pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį įsipareigojote kas mėnesį deklaruoti geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenis užpildant apmokėjimo dokumentą pagal paties Vartotojo nuskaitytus apskaitos prietaisų rodmenis ir apmokėti ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, paskutinės kalendorinės dienos.
Pagal minėtą sutartį, jei Vartotojas sutartyje nustatytu laiku neatsiskaito už suteiktas paslaugas, Tiekėjas už kiekvieną pavėluotą dieną turi teisę skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos, taip pat gali nutraukti, sustabdyti ar apriboti geriamojo vandens tiekimą ir (ar) nuotekų priėmimą.
Atsiskaityti už suteiktas paslaugas galima bankuose, per elektroninę bankininkystę (įmokos kodas 103053), pašte, Maximos ir Perlo terminaluose, UAB „Šakių vandenys“ kasoje V. Kudirkos g. 62, Šakiuose (nemokamai).

 

● 
Informuojame, kad pagal Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą, gyventojai, kuriems buvo sudarytos sąlygos prisijungti prie centralizuotų tinklų, privalo per 12 mėnesių prijungti jiems nuosavybės teise priklausančią geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą prie viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros.
Gyventojai, kurie jau yra prisijungę prie centralizuotų tinklų, privalo nedelsiant atvykti į bendrovę Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarčių sudarymui ar papildymui.
Visais prisijungimo klausimais reikia kreiptis į UAB „Šakių vandenys“. Apie prisijungimo tvarką galima sužinoti ir čia.

● 
Siekiant sudaryti geresnes sąlygas gyventojams, norintiems susitvarkyti prisijugimo prie vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklų dokumentus, jų kiekvieną darbo dieną nuo 8 iki 10 val. mūsų bendrovėje lauks inžinierius Andrius Jakštys (tel. 8 610 14741).

● 
Pastebėjus gedimą vandens tiekimo ar nuotekų tinkluose, prašome apie tai pranešti avarinei tarnybai telefonu 60074 arba 862022274. Avarinė tarnyba dirba visą parą.