Šakių vandenys   UŽDAROJI  AKCINĖ  BENDROVĖ  
ŠAKIŲ VANDENYS
 
 

Auditoriaus išvada ir audito ataskaita už 2021 metus

 

Auditoriaus išvada

Metinis pranešimas

Balansas

Pelno (nuostolių) ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Aiškinamasis raštas

Reguliuojamos veiklos ataskaitos:

Reguliuojamos veiklos ataskaitų rinkinio patikros ataskaita.

Metinis reguliuojamosios veiklos ataskaitų rinkinys.

Reguliavimo apskaitos sistemos aprašas.

 
 
  

© 2012-2021  UAB „Šakių vandenys“, V. Kudirkos g. 62, 71124 Šakiai;
El. paštas:   sakiu.vandenys@sakvan.eu;   Telefonas:   (8~345) 60 072
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 174 264 880; PVM mokėtojo kodas LT 742 648 811
Atsiskaitomosios sąskaitos: LT667300010074044497 banke Swedbank bei LT534010042100060389 banke Luminor