Šakių vandenys   UŽDAROJI  AKCINĖ  BENDROVĖ  
ŠAKIŲ VANDENYS
   Dėl nuotekų išvežimo kreiptis  
telefonais:
+370 620 22274
+370 345 60074

2021-12-29

Nuo 2022-02-01 keičiasi geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos.
Kainos įsigaliosiančios nuo 2022-02-01:

             Vartotojams              Abonentams

Vartotojai, deklaravę suvartotą vandens kiekį iki 2022-01-31, už paslaugas mokės kainomis galiojančiomis iki 2022-02-01.
Vartotojai, deklaravę suvartotą vandens kiekį po 2022-01-31, už paslaugas mokės kainomis galiojančiomis nuo 2022-02-01.

2021-07-30

UAB „ŠAKIŲ VANDENYS" VARTOTOJŲ DĖMESIUI!

   Siekdami pagerinti vartotojų atsiskaitymą už geriamojo vandens tiekimo ir/ar nuotekų tvarkymo paslaugas, nuo šių metų rugpjūčio mėnesio už suteiktas paslaugas pradedame teikti sąskaitas (vietoje abonentinių knygelių) šiuose regionuose: Kudirkos Naumiestyje, Tarpučiuose, Būbleliuose, Užpjauniuose, Braškiuose, Turčinuose, Gustainiškiuose, Žaltynuose, Panoviuose, Kriūkuose, Liepalotėliuose, Joginiškiuose, Gerdžiūnuose, Ilguvoje, Plokščiuose, Kubiliuose, Voniškiuose, Jotyškiuose, Veršiuose, Barzduose, Baltrušiuose, Buktiškiuose ir Žiliuose. Vartotojas, atsiskaitydamas pagal pateiktą sąskaitą už praėjusį mėnesį, turės tik deklaruoti skaitiklių rodmenis, įrašant esamus parodymus stupelyje „Iki" (pilkas langelis).

   Atsiskaitymo būdai: Perlo ir Maximos terminaluose, per elektroninę bankininkystę (įmokos kodas 103053), pašte, https://e.ignitis.lt/ , bankuose, Tiekėjo kasoje - V. Kudirkos g. 62, Šakiai.

   Taip pat prašome vartotojus jungtis prie UAB „Šakių vandenys" elektroninės svetainės SAVITARNOS sistemos (http://www.sakvan.eu/savitarna.html).
Savitarnos sistemoje, elektroniniu paštu: sakiu.vandenys@sakvan.eu arba atvykus į įmonę pateikti prašymą dėl popierinės sąskaitos atsisakymo, nurodant kokiu elektroniniu paštu pageidaujama gauti sąskaitą.
                   Tausokime gamtą!

   Jei išvardintų vietovių vartotojai negaus sąskaitos iki rugpjūčio mėn. 20 dienos, prašome pranešti bendrovės tel. Nr. (8 345) 60075.

2021-07-09

UAB „ŠAKIŲ VANDENYS" VARTOTOJŲ DĖMESIUI!

   Vartotojų patogumui nuo 2021 m. liepos 12 d. atnaujiname įmokų priėmimą už teikiamas paslaugas įmonės kasoje (įėjimas iš Šešupės gatvės pusės prieš UAB "Bosas ir Ko").
Darbo laikas I – IV 8:00 – 17:00 (12:00 – 12:45 pietų pertrauka),
V 8:00 – 15:00 (be pietų pertraukos).

2021-03-01

    Informacija gyventojams dėl individualaus nuotekų tvarkymo

  Gyventojus, turinčius individualius nuotekų kaupimo/valymo įrenginius, išgriebimo duobes ar nuotekų kaupimo rezervuarus, prašome sudaryti nuotekų išvežimo ir valymo sutartis su UAB „Šakių vandenys“. Sutarčiai taikomos kainos pagal paslaugos teikimo metu UAB „Šakių vandenys“ galiojančius patvirtintus įkainius. Įkainius galite rasti bendrovės svetainėje Paslaugos - Technikos ir įrengimų nuomos kainos
   Dėl buitinių nuotekų išvežimo ir tvarkymo sutarties sudarymo prašome kreiptis darbo dienomis ir valandomis tel. +370 685 30226 arba el. paštu: sakiu.vandenys@sakvan.eu

Sutarties pavyzdys.

   UAB „Šakių vandenys“

2020-10-21

                KLIENTŲ DĖMESIUI !

  Dėl didėjančio koronaviruso COVID-19 užsikrėtimo atvejų, siekiant apsaugoti klientus ir darbuotojus nuo 2020-10-21 UAB „Šakių vandenys" kasoje mokėjimai nebus priimami.
   Klientai atsiskaitymo ir rodmenų deklaravimo klausimais bus aptarnaujami nuotoliniu būdu tel. 834560075, el. paštu sakiu.vandenys@sakvan.eu.
   Apie gedimus ir avarijas pranešti galima budėtojui visą parą telefonu 8 345 60074 arba 8 620 22274.

   Už paslaugas atsiskaityti galite:
per UAB „Šakių vandenys" savitarnos svetainę https://vtisakiaisavitarna.mokesta.lt, per elektroninę bankininkystę (įmokos kodas 103053), Maximos ir Perlo terminaluose, www.ignitis.lt, pašte, bankuose.
   Apie kasos darbo atnaujinimą informuosime atskiru pranešimu.

2020-10-06

                GYVENTOJŲ DĖMESIUI !

  Siekiant nustatyti ir pašalinti neteisėtus paviršinių nuotekų pasijungimus prie UAB „Šakių vandenys" eksploatuojamos buitinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros, dūmų generatoriaus pagalba bus ieškomi savavališki pasijungimai.
  Darbai bus vykdomi šių metų spalio 8 d. (ketvirtadienį) nuo 09:00 iki 17:00 val. Saulės, Nemuno, Lygumų, Rasos, Draugystės ir Beržų gatvėse Lukšių mstl.

Informuojame, jog dūmai yra nekenksmingi.
UAB „Šakių vandenys", mob. tel. Nr. 861807017

2020-04-09

INFORMACIJA APIE SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO KOREGAVIMĄ
Šakių rajono savivaldybės administracija informuoja, kad yra parengtas 2020 m. balandžio 9 d. Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Dėl Šakių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslų” Nr.TSP-149. Susipažinti galima čia

Patvirtinus šį sprendimo projektą bus pradėtas Šakių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano, patvirtinto Šakių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-376 „Dėl Šakių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano papildymo tvirtinimo“ koregavimas.

Planavimo organizatorius: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Bažnyčios g. 4, LT-71120, Šakiai, tel. (8 345 60750), el.paštas savivaldybe@sakiai.lt
Planuojama teritorija: Šakių rajono savivaldybės teritorija.

Visos teritorijų planavimo proceso procedūros bus atliekamos naudojantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema (toliau TPDRIS), interneto svetainėje adresu www.tpdris.lt.

Susipažinti su sprendimo projektu „„Dėl Šakių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslų”“ galima Šakių rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.sakiai.lt), Šakių rajono savivaldybės administracijos Ūkio, architektūros ir investicijų skyriuje (Bažnyčios g. 4, LT-71120, Šakiai), UAB „Šakių vandenys“ interneto svetainėje (www.sakvan.eu)

Visuomenės atstovai pasiūlymus dėl sprendimo projekto gali pateikti iki 2020 m. balandžio 23 d. Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui adresu Bažnyčios g. 4, LT-71120, Šakiai, tel. (8 345 60750), el.paštas savivaldybe@sakiai.lt.

2020-01-08

  UAB „Šakių vandenys" vartotojų dėmesiui!
      Siekdami pagerinti vartotojų atsiskaitymą už geriamojo vandens tiekimo ir/ar nuotekų tvarkymo paslaugas, nuo šių metų vasario mėnesio už suteiktas paslaugas pradedame teikti sąskaitas (vietoje abonentinių knygelių) šiuose regionuose:
Lukšių mstl., Liepalotų, Miliškių, Plynių ir Lepšių kaimuose, Sudargo mstl., Pervazninkų, Grinaičių ir Burgaičių kaimuose, Griškabūdžio mstl. ir Paluobių kaime. Vartotojas, atsiskaitydamas pagal pateiktą sąskaitą už praėjusį mėnesį, turės tik deklaruoti skaitiklių rodmenis, įrašant esamus parodymus stupelyje „Iki" (pilkas langelis).
  Atsiskaitymo būdai: Perlo ir Maximos terminaluose, per elektroninę bankininkystę (įmokos kodas 103053), pašte, www.ignitis.lt/savitarna , bankuose, Tiekėjo kasoje - V. Kudirkos g. 62, Šakiai.
   Raginame vartotojus jungiantis prie UAB „Šakių vandenys" elektroninės svetainės SAVITARNOS sistemos (https://vtisakiaisavitarna.mokesta.lt),
elektroniniu paštu sakiu.vandenys@sakvan.eu arba atvykus į įmonę užpildyti prašymą dėl popierinės sąskaitos atsisakymo, nurodant kokiu elektroniniu paštu pageidaujama gauti sąskaitą. Tausokime gamtą.
   UAB „Šakių vandenys", tel. (8345) 60075, (8345) 60072

2019-11-07

   Patvirtinti UAB „Šakių vandenys“ paslaugų ir darbo įkainiai, kurie pradės galioti nuo 2019-12-01.
   UAB „Šakių vandenys“ technikos nuomos ir įrengimų darbo kainos - Eiti čia
   Klientams teikiamų mokamų paslaugų, susijusių su geriamojo vandens tiekimu ir nuotekų tvarkymu, kainos - Eiti čia

● 
Informuojame, kad pagal Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą, gyventojai, kuriems buvo sudarytos sąlygos prisijungti prie centralizuotų tinklų, privalo per 9 mėnesius prijungti jiems nuosavybės teise priklausančią geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą prie viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros.
Gyventojai, kurie jau yra prisijungę prie centralizuotų tinklų, privalo nedelsiant atvykti į bendrovę Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarčių sudarymui ar papildymui.
Visais prisijungimo klausimais reikia kreiptis į UAB „Šakių vandenys“. Apie prisijungimo tvarką galima sužinoti ir čia.

● 
Siekiant sudaryti geresnes sąlygas gyventojams, norintiems susitvarkyti prisijugimo prie vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklų dokumentus, jų kiekvieną darbo dieną nuo 8 iki 10 val. mūsų bendrovėje lauks inžinierius Andrius Jakštys (tel. 8 610 14741).

● 
Pastebėjus gedimą vandens tiekimo ar nuotekų tinkluose, prašome apie tai pranešti avarinei tarnybai telefonu 60074 arba 862022274. Avarinė tarnyba dirba visą parą.

● 
Primename vartotojams (gyventojams), jog pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį įsipareigojote kas mėnesį deklaruoti geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenis užpildant apmokėjimo dokumentą pagal paties Vartotojo nuskaitytus apskaitos prietaisų rodmenis ir apmokėti ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, paskutinės kalendorinės dienos.
Pagal minėtą sutartį, jei Vartotojas sutartyje nustatytu laiku neatsiskaito už suteiktas paslaugas, Tiekėjas už kiekvieną pavėluotą dieną turi teisę skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspanigius nuo laiku nesumokėtos sumos, taip pat gali nutraukti, sustabdyti ar apriboti geriamojo vandens tiekimą ir (ar) nuotekų priėmimą.
Atsiskaityti už suteiktas paslaugas galima bankuose, per elektroninę bankininkystę (įmokos kodas 103053), pašte, Maximos ir Perlo terminaluose, UAB „Šakių vandenys“ kasoje V. Kudirkos g. 62, Šakiuose (nemokamai).

● 
Ekspertai šachtinių šulinių vandenį pataria tirti bent kartą per metus.
Plačiau >>


Avarijų registravimas
(visą parą)
+370 620 22274
+370 345 60074

 
 
 
  

© 2012-2021  UAB „Šakių vandenys“, V. Kudirkos g. 62, 71124 Šakiai; El. paštas: sakiu.vandenys@sakvan.eu;
Faksas: (8~345) 60 073; Telefonas: (8~345) 60 072
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 174 264 880; PVM mokėtojo kodas LT 742 648 811
Atsiskaitomosios sąskaitos: LT667300010074044497 banke Swedbank bei LT534010042100060389 banke Luminor