<
 

Geriamojo vandens, nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir aptarnavimo kainos vartotojams

 

Kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas

Paslaugos pavadinimas Daugiabučio gyvenamojo namo bute (su PVM) Individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose (su PVM)
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas 2,65 €/m³ 2,52 €/m³
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos sudėtinės dalys
Geriamojo vandens tiekimas 1,20 €/m³ 1,14 €/m³
Nuotekų tvarkymas
(surinkimas+valymas+dumblo tvarkymas)
1,45 €/m³ 1,38 €/m³
              Nuotekų surinkimas 0,87 €/m³ 0,82 €/m³
              Nuotekų valymas 0,50 €/m³ 0,48 €/m³
              Nuotekų dumblo tvarkymas 0,08 €/m³
 

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams

Paslaugos pavadinimas Perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute (su PVM) Perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose (su PVM)
Kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas 1,28 € butui per mėn. 1,14 € skaitikliui per mėn.
Kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso 0,57 € butui per mėn. 0,51 € namui per mėn.
 
Vartotojas – tai fizinis asmuo, perkantis geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugas ne verslo, bet asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms ir sudaręs geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešąją sutartį arba, jeigu sutartis nesudaryta, teisės aktų nustatyta tvarka prijungęs nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias ar kitaip valdomas ir (arba) naudojamas geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų išleidimo komunikacijas, geriamojo vandens naudojimo ir (arba) nuotekų tvarkymo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjui ir (arba) nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros.
 
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2019-03-07 nutarimu Nr. O3E-70 suderino uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazines kainas, kurias 2019-03-22 sprendimu Nr. T-102 patvirtino Šakių rajono savivaldybės taryba.

Anksčiau, iki 2019-05-01, galiojusias kainas galima rasti čia.


Vidutinis suvartojamo vandens kiekis

Bendrovės direktorius Kęstutis Vilkauskas, vykdydamas Lietuvos Respublikos vyriausybės 2015-09-10 nutarimo Nr. 989 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-01-31 nutarimo Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ II skyriaus 4 punktą, 2020-01-31 įsakymu Nr. DV-11 nuo 2020-02-01 nustatė geriamojo vandens suvartojimo dydį vienam gyventojui - 2,47 m³/mėn. Šis dydis nustatytas pagal vidutinį aptarnaujamoje teritorijoje suvartojamo geriamojo vandens kiekį per mėnesį gyventojui ir taikomas, kai nėra vandens apskaitos.