Šakių vandenys   UŽDAROJI  AKCINĖ  BENDROVĖ  
ŠAKIŲ VANDENYS
 Dėl nuotekų išvežimo kreiptis
telefonais:
+370 620 22274
+370 345 60074


Klientų aptarnavimas
(darbo valandomis)
+370 345 60075


2024-07-03

UAB „ŠAKIŲ VANDENYS" VARTOTOJŲ DĖMESIUI!

Šakių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba atliks privalomuosius priešgaisrinių hidrantų bandymus:

  ⚠ 2024-07-10 Kudirkos Naumiestyje.
  ⚠ 2024-07-18 Kiduliuose, Gelgaudiškyje.
  ⚠ 2024-07-22 Plokščiuose, Lekėčiuose.
   Dėl hidraulinių smūgių gali pablogėti vandens kokybė.
            Atsiprašome dėl galimų nepatogumų.
   Informaciją apie vandens tiekimo avarijas ir planuojamus pertrūkius taip pat galite rasti svetainėje www.sakvan.eu pasirinkus meniu punktą Veikla.

2024-03-26

   Patvirtinti UAB „Šakių vandenys“ paslaugų ir darbo įkainiai,
kurie pradės galioti nuo 2024-04-01.


   UAB „Šakių vandenys“ technikos nuomos ir įrengimų darbo kainos - Eiti čia

   Klientams teikiamų mokamų paslaugų, susijusių su geriamojo vandens tiekimu ir nuotekų tvarkymu, kainos - Eiti čia

2024-01-29

Nuo 2024-03-01 keičiasi geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos.
Kainos įsigaliosiančios nuo 2024-03-01:

             Vartotojams              Abonentams

Vartotojai, deklaravę suvartotą vandens kiekį iki 2024-02-29, už paslaugas mokės kainomis galiojančiomis iki 2024-03-01.
Vartotojai, deklaravę suvartotą vandens kiekį po 2024-02-29, už paslaugas mokės kainomis galiojančiomis nuo 2024-03-01.

2023-10-02

     UAB „Šakių vandenys“ vartotojų dėmesiui!

Nuo šių metų spalio mėnesio vartotojams sudaroma galimybė už suteiktas įmonės paslaugas atsiskaityti mokėjimo platformoje „Viena sąskaita". Registracija ir informacija kaip tapti „Viena sąskaita" vartoju - www.vienasaskaita.lt

Šakiai arba telefonu 8 345 60071.

2023-02-10

     UAB „Šakių vandenys“ vartotojų dėmesiui!

   Siekdama sudaryti kuo geresnes sąlygas atsiskaitymui už suteiktas paslaugas įmonė nemokamai išduoda KLIENTO KORTELĘ. Naudojantis kortele galėsite patogiai ir greitai atsiskaityti už įmonės suteiktas paslaugas „Perlas“ terminaluose ir „Maxima“ kasose.   Mokėjimo metu bus reikalinga tik deklaruoti skaitiklių rodmenis, kitą informaciją įmokų surinkėjas gaus automatiškai.
   Kviečiame gyventojus užsisakyti KLIENTO KORTELĘ atvykus į UAB „Šakių vandenys“ apskaitos skyrių (6 kab.) adresu V. Kudirkos g. 62, Šakiai arba telefonu 8 345 60071.

2022-09-29

     UAB „Šakių vandenys“ vartotojų dėmesiui!

   Informuojame, kad nuo š.m. spalio 1 d. vartotojams neteiksime popierinių sąskaitų. Mokėjimo dokumentą gausite UAB „Šakių vandenys“ savitarnos svetainėje, elektroniniu paštu ar trumpąja žinute (SMS), kurioje bus nurodytas vartotojo kodas ir mokėtina suma.
Mokant vartotojas turės nurodyti kliento kodą ir deklaruoti skaitiklių parodymus.

   Sumokėti už paslaugas ir deklaruoti faktinius einamojo mėnesio vandens skaitiklių rodmenis galite:

  ♦ UAB „Šakių vandenys“ savitarnos svetainėje
  ♦ UAB „Ignitis“ savitarnos svetainėje
  ♦ "Swedbank", AB a.s. LT667300010074044497, įmokos kodas 103053
  ♦ Luminor Bank AS a.s. LT534010042100060389, įmokos kodas 103053
  ♦ Perlo terminaluose ir platformoje PerlasGo
  ♦ "Maxima" prekybos centrų kasose
  ♦ AB „Lietuvos paštas“
  ♦ UAB „Šakių vandenys“ kasoje V. Kudirkos g. 62, Šakiai

   Prašome gyventojų pateikti savo kontaktinius duomenis: elektroninį paštą ir mobilaus telefono numerį paskambinus tel. Nr. 8 345 60075, 8 345 60071, atvykus adresu V. Kudirkos g. 62, Šakiai arba el. paštu sakiu.vandenys@sakvan.eu, nurodant vartotojo vardą, pavardę, kliento kodą, adresą ir el. paštą, į kurį pageidaujama gauti sąskaitas.
   Vartotojams, kurie jau gauna sąskaitas el. paštu ar savitarnoje, niekas nesikeičia.

   UAB „Šakių vandenys"

2022-06-23

     UAB „Šakių vandenys" įspėja, kad pas gyventojus lankosi sukčiai!

   Šakių rajone padaugėjo atvejų, kai pas gyventojus lankosi nepažįstami asmenys prisistatydami UAB „Šakių vandenys" darbuotojais.
   Prieš atliekant geriamojo vandens skaitiklio patikrinimo, keitimo ar kitus darbus UAB „Šakių vandenys" darbuotojai turi pateikti darbo pažymėjimus. Gyventojai gali paprašyti apžiūrėti pažymėjimą – pažymėjime yra nurodytas darbuotojo vardas, pavardė, pareigos, atstovaujamos bendrovės pavadinimas ir pažymėjimo numeris.
   Jei gyventojui kyla įtarimas, jog atvykęs asmuo nėra UAB „Šakių vandenys" darbuotojas, prieš jį įsileidžiant į gyvenamąsias patalpas, gyventojas nedelsdamas turėtų kreiptis telefonu Nr. 8 345 60072 ar avarinės tarnybos tel. Nr. 8 345 60074 / mob.tel. Nr. 862022274, kad pasitikslinti ar atvykėlis tikrai yra UAB „Šakių vandenys" darbuotojas.
   Vieniši, pagyvenę žmonės, bijantys nepažįstamus asmenis įsileisti į savo gyvenamąsias patalpas, gali pasikviesti kaimyną ar artimąjį, kuris dalyvautų kartu, kol bus atlikti būtini darbai.
   Įspėkite savo vyresnius artimuosius, kaimynus, kad saugotų savo namus, turtą ir save!

   UAB „Šakių vandenys"

2022-05-02


Svarbi informacija įmonėms, gyventojams, eksploatuojantiems gręžinius, kurie yra neregistruoti žemės gelmių registre

   Primename, kad nuo š. m. gegužės 1 d. įsigaliojo 2022 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. D1-111 „Dėl žemės gelmių registre neregistruotų gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
Išsamesnė informacija LR aplinkos ministerijos tinklapyje: am.lrv.lt/lt/greziniu-iteisinimas.

Paraiškos savivaldybei forma:Eiti čia

2021-03-01

    Informacija gyventojams dėl individualaus nuotekų tvarkymo

  Gyventojus, turinčius individualius nuotekų kaupimo/valymo įrenginius, išgriebimo duobes ar nuotekų kaupimo rezervuarus, prašome sudaryti nuotekų išvežimo ir valymo sutartis su UAB „Šakių vandenys“. Sutarčiai taikomos kainos pagal paslaugos teikimo metu UAB „Šakių vandenys“ galiojančius patvirtintus įkainius. Įkainius galite rasti bendrovės svetainėje Paslaugos - Technikos ir įrengimų nuomos kainos
   Dėl buitinių nuotekų išvežimo ir tvarkymo sutarties sudarymo prašome kreiptis darbo dienomis ir valandomis tel. +370 685 30226 arba el. paštu: sakiu.vandenys@sakvan.eu

Sutarties pavyzdys.

   UAB „Šakių vandenys“

2020-04-09

INFORMACIJA APIE SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO KOREGAVIMĄ
Šakių rajono savivaldybės administracija informuoja, kad yra parengtas 2020 m. balandžio 9 d. Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Dėl Šakių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslų” Nr.TSP-149. Susipažinti galima čia

Patvirtinus šį sprendimo projektą bus pradėtas Šakių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano, patvirtinto Šakių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-376 „Dėl Šakių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano papildymo tvirtinimo“ koregavimas.

Planavimo organizatorius: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Bažnyčios g. 4, LT-71120, Šakiai, tel. (8 345 60750), el.paštas savivaldybe@sakiai.lt
Planuojama teritorija: Šakių rajono savivaldybės teritorija.

Visos teritorijų planavimo proceso procedūros bus atliekamos naudojantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema (toliau TPDRIS), interneto svetainėje adresu www.tpdris.lt.

Susipažinti su sprendimo projektu „„Dėl Šakių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslų”“ galima Šakių rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.sakiai.lt), Šakių rajono savivaldybės administracijos Ūkio, architektūros ir investicijų skyriuje (Bažnyčios g. 4, LT-71120, Šakiai), UAB „Šakių vandenys“ interneto svetainėje (www.sakvan.eu)

Visuomenės atstovai pasiūlymus dėl sprendimo projekto gali pateikti iki 2020 m. balandžio 23 d. Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui adresu Bažnyčios g. 4, LT-71120, Šakiai, tel. (8 345 60750), el.paštas savivaldybe@sakiai.lt.

● 
Informuojame, kad pagal Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą, gyventojai, kuriems buvo sudarytos sąlygos prisijungti prie centralizuotų tinklų, privalo per 9 mėnesius prijungti jiems nuosavybės teise priklausančią geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą prie viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros.
Gyventojai, kurie jau yra prisijungę prie centralizuotų tinklų, privalo nedelsiant atvykti į bendrovę Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarčių sudarymui ar papildymui.
Visais prisijungimo klausimais reikia kreiptis į UAB „Šakių vandenys“. Apie prisijungimo tvarką galima sužinoti ir čia.

● 
Siekiant sudaryti geresnes sąlygas gyventojams, norintiems susitvarkyti prisijugimo prie vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklų dokumentus, jų kiekvieną darbo dieną nuo 8 iki 10 val. mūsų bendrovėje lauks inžinierius Andrius Jakštys (tel. 8 610 14741).

● 
Pastebėjus gedimą vandens tiekimo ar nuotekų tinkluose, prašome apie tai pranešti avarinei tarnybai telefonu 60074 arba 862022274. Avarinė tarnyba dirba visą parą.

● 
Primename vartotojams (gyventojams), jog pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį įsipareigojote kas mėnesį deklaruoti geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenis užpildant apmokėjimo dokumentą pagal paties Vartotojo nuskaitytus apskaitos prietaisų rodmenis ir apmokėti ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, paskutinės kalendorinės dienos.
Pagal minėtą sutartį, jei Vartotojas sutartyje nustatytu laiku neatsiskaito už suteiktas paslaugas, Tiekėjas už kiekvieną pavėluotą dieną turi teisę skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspanigius nuo laiku nesumokėtos sumos, taip pat gali nutraukti, sustabdyti ar apriboti geriamojo vandens tiekimą ir (ar) nuotekų priėmimą.
Atsiskaityti už suteiktas paslaugas galima bankuose, per elektroninę bankininkystę (įmokos kodas 103053), pašte, Maximos ir Perlo terminaluose, UAB „Šakių vandenys“ kasoje V. Kudirkos g. 62, Šakiuose (nemokamai).

● 
Ekspertai šachtinių šulinių vandenį pataria tirti bent kartą per metus.
Plačiau >>


Avarijų registravimas
(visą parą)
+370 620 22274
+370 345 60074

 
 
 
  

© 2012-2021  UAB „Šakių vandenys“, V. Kudirkos g. 62, 71124 Šakiai;
El. paštas:   sakiu.vandenys@sakvan.eu;   Telefonas:   +370 345 60 072
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 174 264 880; PVM mokėtojo kodas LT 742 648 811
Atsiskaitomosios sąskaitos: LT667300010074044497 banke Swedbank bei LT534010042100060389 banke Luminor