Šakių vandenys   UŽDAROJI  AKCINĖ  BENDROVĖ  
ŠAKIŲ VANDENYS
 


Dažniausiai mūsų klientai klausia:

Kokie dokumentai reglamentuoja geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą?
Kaip galima pranešti apie suvartotą vandenį? Kaip tapti UAB „Šakių vandenys“ klientu (jei nesate prisijungę prie vandentiekio ir nuotekų tinklų)?
Kokios vandens paslaugų kainos?
Kas nustato vandens paslaugų kainą?
Kaip žiemą apsaugoti vidaus vandentiekio vamzdynus nuo užšalimo?
Kur kreiptis jei įvyko vandentiekio ar nuotekų tinklų avarija? Kas būna, jei nepranešama apie skaitiklio gedimą?
Ką daryti sugedus (sustojus) vandens skaitikliui?
Ką daryti jei įtariama, kad skaitiklis rodo neteisingai?
Kaip galima žinoti, ar vandens skaitiklio tikrinti atvyko UAB „Šakių vandenys“ darbuotojai?
Ar UAB „Šakių vandenys“ darbuotojai tikrina vandens kokybę namuose ir įrenginėja vandens gerinimo filtrus?
Koks ryšys tarp vandens ir elektros tiekimo?
Kaip prisijungti prie vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų?

Kokie dokumentai reglamentuoja geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą?

• Naudojimosi vandentiekiu ir nuotakynu tvarką nustato:
Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 2016-04-07, Nr. XII-2292,
• Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Statybos ir urbanistikos ministrės 1996-11-26 įsakymu Nr. 172 ir šių taisyklių 2011-01-21 pakeitimu D1-48,
• Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-629 ir šių taisyklių 2011-01-05 pakeitimu Nr. D1-19 bei 2011-12-23 pakeitimu Nr. D1-1011,
• Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-01-31 nutarimu Nr. 127,
• Viešosios vandens tiekimo sutarties standartinės sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-01-31 nutarimu Nr. 126,
• Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015-01-09 įsakymu Nr. D1-18,
• Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015-06-23 įsakymu Nr. D1-500.

Kaip galima pranešti apie suvartotą vandenį?

Apie suvartotą vandenį galima pranešti:
• apmokant sąskaitą, įrašyti į sąskaitos šaknelę grafoje „IKI",
• elektroniniu paštu rodmenys@sakvan.eu,
• telefonu 8 345 60075,
• UAB „Šakių vandenys" kasoje,
• per savitarnos svetaines Savitarna bei ignitis.lt.
Nedeklaravus šalto vandens skaitiklio rodmenų ar deklaravus tuos pačius rodmenis, sekantį mėnesį pateikiama sąskaita, kurios mokėjimo suma lygi 0. Galima mokėti už vidutinį per mėnesį suvartojamą vandens kiekį, kuriuo remiantis ir bus paskaičiuota sąskaita. Pavyzdžiui, pusę metų kiekvieną mėnesį mokate už 5 m³ vandens, o pasibaigus šiam laikotarpiui, patikrinami skaitiklio rodmenys ir Jums pateikiama išlyginamoji sąskaita. Jei permokėta, suma įskaitoma sekančioms sąskaitoms dengti.
Daugiau informacijos atsiskaitymo klausimais teikiama tel. 8 345 60075.

Kas nustato vandens paslaugų kainą?

Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo paslaugų kainos nustatomos vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-174 patvirtinta „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika“. Pagal šią metodiką vandens paslaugų kaina yra išgryninta, kad klientas žinotų už ką jis moka. Kaina nustatoma šioms veikloms: pardavimui, geriamojo vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui. Pagal metodiką, į vandens paslaugų tarifą privaloma įtraukti pardavimo kainą, nes tai yra sudėtinė kainos dalis. Pardavimo kainoje yra paskaičiuotos šalto vandens skaitiklių įrengimo, metrologinės patikros, remonto ir kitos išlaidos, susijusios su klientų aptarnavimu, sąskaitų paruošimu ir informavimu.
Galiojančias kainas galima rasti:   Žiūrėti >>

Kaip žiemą apsaugoti vidaus vandentiekio vamzdynus nuo užšalimo?

Tinkamai neapsisaugojus nuo šalčio, vandens vartotojai gali sulaukti daug nepatogumų ir rūpesčių dėl užšalusių vandentiekio vamzdynų. Vadovaujantis Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklėmis, vandens vartotojai atsako už vandens apskaitos mazgų būklę. Dėl vamzdynuose užšalusio vandens gali sugesti skaitiklis ar įvadas, tuomet vartotojas sugadintus įrenginius turės atstatyti iš savo lėšų. Vamzdžiuose netekantis vanduo greičiau užšąla. Į šį faktą derėtų atkreipti dėmesį tiems, kurie linkę vandenį taupyti. Avarijos dažnai įvyksta ir negyvenamuose namuose ar be priežiūros paliktuose būstuose.
Būtina patikrinti ir pasirūpinti, kad vandens apskaitos mazgai būtų tinkamai apšiltinti ir, kad esant neigiamai oro temperatūrai neužšaltų vandentiekio įvadai ir skaitikliai. Norint išvengti nuostolių, patariame ir rekomenduojame:
• vandentiekio įvadai ir skaitikliai turi būti apsaugoti nuo šalčio (užsandarinti patalpas, techninius koridorius, kuriuose yra vandentiekio sistema, patikrinti, ar sandariai uždaryti langai). Įrenginius ir vamzdynus gyventojai gali apšiltinti termoizoliacinėmis medžiagomis, izoliaciniu porolonu ar kitomis šilumą sulaikančiomis medžiagomis.
• labai svarbu, kad patalpoje, kurioje yra vandentiekio sistema, nebūtų skersvėjo, nes tokiomis sąlygomis jau esant 1-2 laipsnių šalčio vanduo pradeda užšalti. Patalpų, kuriose yra inžineriniai įrengimai, temperatūra neturi būti mažesnė negu +5 C°.
• klientai privalo užtikrinti, jog jų teritorijoje esantys vandentiekio ir nuotekų tinklai bei įrenginiai nebūtų užstatyti, neprieinami, užtvindomi, neužšaltų, neapledėtų tinklų šulinių dangčiai, neužlietų paviršinis vanduo. Vandentiekio ir nuotekų tinklų šuliniai turi būti sandariai uždengti dangčiais.
• jei užšalo vandentiekio įrenginiai ar vamzdynai, patariama juos šildyti karštu vandeniu, elektriniais šildytuvais. Jokiu būdu negalima šildyti atvira ugnimi, nes gali sugesti skaitiklis ar išsilydyti įrengimų medžiagos.
• jei oro temperatūra atšąla iki 30 ar net 40 laipsnių, rekomenduojama leisti vandeniui tekėti iš čiaupo bent silpna srovele. Daugiau informacijos suteiks UAB „Šakių vandenys“ avarinė tarnyba tel. 8 345 60074 arba 8 620 22274.

Kur kreiptis jei įvyko vandentiekio ar nuotekų tinklų avarija?

Jei įvyko vandentiekio ar nuotekų tinklų avarija lauko tinkluose, praneškite UAB „Šakių vandenys“ avarinei tarnybai tel. 8 345 60074 arba 8 620 22274. Paskambinus šiais telefonais Jums taip pat bus suteikta informacija apie kiekvieno vandens tiekimo nutraukimo priežastis ir trukmę, vykdomus vandentiekio ir nuotakyno remonto darbus.

Kas būna, jei nepranešama apie skaitiklio gedimą?

Tenka pripažinti, kad yra nesąžiningų vartotojų, kurie nepraneša apie sugedusius vandens skaitiklius arba tyčia juos sugadina ir naudoja vandenį. Lietuvos Respublikos Administracinių nusižengimų kodekso 332 str. numato įspėjimą arba baudą už tyčinį vandens apskaitos mazgų ar jų dalių sunaikinimą, sugadinimą. Sugedus šalto vandens skaitikliui, Jūs turite nedelsiant apie tai pranešti UAB „Šakių vandenys“ tel. 8 345 60074 arba 8 345 60075.
Jei bendrovės kontrolierius patikrinimo metu rado sugadintą vandens apskaitos prietaisą dėl vartotojo kaltės, klientas įpareigojamas per sutartą laiką savo lėšomis jį pakeisti. Jei klientas nesutinka su pažeidimu, tuomet klientui dalyvaujant, prietaisas išmontuojamas ir išsiunčiamas metrologiniam patikrinamui. Jei skaitiklis yra geras, vartotojas nepatiria jokių išlaidų, jei sugadintas, jis turi apmokėti apskaitos prietaiso, jo pakeitimo ir ekspertizės išlaidas.
Vadovaujantis vandentvarkos ūkį reglamentuojančiais teisės aktais, nuo tos dienos, kai kontrolierius užfiksuoja skaitiklių pažeidimą, mokestis už suvartotą vandens kiekį skaičiuojamas atsižvelgiant į vandentiekio vamzdžio skersmenį, skaičiuojant, kad vanduo tekėjo 3 m/s greičiu 24 val./parą (skaičiuojama, kad per parą nuteka 46 m³ vandens). Pakeitus sugadintus vandens apskaitos prietaisus, vartotojas turi pranešti bendrovei „Šakių vandenys“, nes delsiant mokestis už suvartotą vandenį didėja kiekvieną dieną. Pašalinus pažeidimą, vartotojui paskaičiuojamas pažeidimo metu suvartotas vandens kiekis ir apie tai jis informuojamas raštu bei pateikiama sąskaita.

Ką daryti sugedus (sustojus) vandens skaitikliui?

Vartotojas privalo nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 24 valandas, pranešti UAB „Šakių vandenys“ tel. 60074 arba 60075 apie pastebėtą avariją, gaisrą, apskaitos prietaisų gedimus, plombų ar kitokius pažeidimus naudojant geriamąjį vandenį.
Jei prietaisas pažeistas ne mechaniškai, o sugedo (sustojo skaičiavimo mechanizmas), UAB „Šakių vandenys“ apskaitos prietaisą pakeičia savo lėšomis.

Ką daryti jei įtariama, kad skaitiklis rodo neteisingai?

Jei įtariama, kad šalto vandens apskaitos prietaisas rodo neteisingai, apie tai reikia nedelsiant pranešti UAB „Šakių vandenys“ tel. 8 345 60075. Vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartimi, tiekėjas atlieka neeilinę skaitiklio metrologinę patikrą, jeigu vartotojas įtaria, kad naudojamas skaitiklis neatitinka jam nustatytų reikalavimų. Jei atlikus patikrinimą nustatoma, kad skaitiklis atitinka jam nustatytus metrologinius reikalavimus, vartotojas apmoka patirtas tiekėjo sąnaudas. Jei patikros metu nustatoma, kad skaitiklis rodo su paklaida, mokestis, įvertinant paklaidą, už paskutinį mėnesį perskaičiuojamas.

Kaip galima žinoti, ar vandens skaitiklio tikrinti atvyko UAB „Šakių vandenys“ darbuotojai?

Informuojame, jog mūsų darbuotojai, tikrindami apskaitos prietaisus ir atsiskaitymo dokumentus, visada turi prisistatyti ir parodyti darbuotojo pažymėjimą. Taip pat geras būdas patikrinti, ar apsilankė „Šakių vandenys“ darbuotojai - pasiūlyti nufotografuoti atvykusius asmenis. Jei sutiks, galima manyti, kad, greičiausiai, tai bus mūsų darbuotojai, jei ne - tai apsišaukėliai. O tuo atveju, jei bus nufotografuoti apsimetėliai, tai bent jau bus galima juos nustatyti pagal nuotrauką. Paaiškiname, kad mes neprašome iš karto sumokėti skolą ir negrasiname atjungimu prieš tai raštu neįspėjus. Gyventojus dėl susikaupusios skolos visada įspėjame raštu ir duodame terminą tai skolai likviduoti. Be to, gyventojai ir patys turi žinoti kiek jie yra skolingi. Primename, kad pagal sutartį už paslaugas atsiskaityti reikia kas mėnesį. Jei to laikomasi, nebūna ir skolos...

Ar UAB „Šakių vandenys“ darbuotojai tikrina vandens kokybę namuose ir įrenginėja vandens gerinimo filtrus?

UAB „Šakių vandenys“ su tuo neturi nieko bendra. Tai - paprasčiausi aferistai, kurie siekia pasinaudoti žmonių patiklumu. Dažniausiai tokie asmenys siūlo nemokamai patikrinti vandens kokybę ir po to „įrodę“ vandens blogumą siūlo įrengti vandens gerinimo filtrus. Patikiname, kad UAB „Šakių vandenys“ vandens filtrų gyventojų būstuose neįrenginėja!

Koks ryšys tarp vandens ir elektros tiekimo?

Ryšys tiesioginis, nes šiuolaikinės sistemos, tame tarpe ir vandentvarkos, be elektros energijos neveikia. Todėl, jei nutrūksta elektros energijos tiekimas, nutrūksta ir vandens tiekimas. Taip pat sutrinka ir nuotekų tvarkymas. Žmonės dažnai galvoja, kad nutrūkus vandens tiekimui, kažkas sugedo vandens tiekimo sistemoje. Tačiau vandens tiekimas nutrūksta ne vien dėl gedimo vandentiekio sistemoje, bet ir dėl gedimų ar remonto darbų elektros tinkluose. Jei avarijų numatyti negalima, tai apie planuojamus elektros atjungimus galima sužinoti iš AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) interneto svetainės.   Žiūrėti >>

Kaip prisijungti prie vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų?

Norint prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklų, pirmiausiai reikia užpildyti prašymą prisijungimo sąlygoms gauti ir gauti prisijungimo sąlygas. Asmuo, norintis susipažinti su galimybe prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ar nuotekų tinklų, turi kreiptis į UAB „Šakių vandenys“. Prisijungimo prie vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų tvarką galima rasti čia.

 
 
  

© 2012-2021  UAB „Šakių vandenys“, V. Kudirkos g. 62, 71124 Šakiai;
El. paštas:   sakiu.vandenys@sakvan.eu;   Telefonas:   (8~345) 60 072
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 174 264 880; PVM mokėtojo kodas LT 742 648 811
Atsiskaitomosios sąskaitos: LT667300010074044497 banke Swedbank bei LT534010042100060389 banke Luminor