Šakių vandenys   UŽDAROJI  AKCINĖ  BENDROVĖ  
ŠAKIŲ VANDENYS
 

Geriamojo vandens, nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir aptarnavimo kainos vartotojams

 

Kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas
Galios nuo: 2024-03-01

Paslaugos pavadinimas Daugiabučio gyvenamojo namo bute Individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose
be PVM su PVM * be PVM su PVM *
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas 3.41 €/m³ 4.126 €/m³ 3.37 €/m³ 4.078 €/m³
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos sudėtinės dalys
Geriamojo vandens tiekimas 1.44 €/m³ 1.742 €/m³ 1.42 €/m³ 1.718 €/m³
Nuotekų tvarkymas
(surinkimas+valymas+dumblo tvarkymas)
1.97 €/m³ 2.384 €/m³ 1.95 €/m³ 2.360 €/m³
              Nuotekų surinkimas 1.23 €/m³ 1.488 €/m³ 1.22 €/m³ 1.476 €/m³
              Nuotekų valymas 0.61 €/m³ 0.738 €/m³ 0.60 €/m³ 0.726 €/m³
              Nuotekų dumblo tvarkymas 0.13 €/m³ 0.157 €/m³ 0.13 €/m³ 0.157 €/m³

* Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija kainas nustato be PVM, o priskaitymai už vandens tiekimą pateikiami su PVM, priskaičiuotos sumos gali turėti 0,01-0,02 Eur paklaidą.
 

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams

Paslaugos pavadinimas Perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute Perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose
be PVM su PVM * be PVM su PVM *
Kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas 1.10 € butui per mėn. 1.331 € butui per mėn. 0.84 € skaitikliui per mėn. 1.016 € skaitikliui per mėn.

* Valstybinė energetikos reguliavimo taryba kainas nustato be PVM, o priskaitymai už vandens tiekimą pateikiami su PVM, priskaičiuotos sumos gali turėti 0,01-0,02 Eur paklaidą.
 
Vartotojas – tai fizinis asmuo, perkantis geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugas ne verslo, bet asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms ir sudaręs geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešąją sutartį arba, jeigu sutartis nesudaryta, teisės aktų nustatyta tvarka prijungęs nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias ar kitaip valdomas ir (arba) naudojamas geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų išleidimo komunikacijas, geriamojo vandens naudojimo ir (arba) nuotekų tvarkymo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjui ir (arba) nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros.
 
Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos 2024-01-26 nutarimu Nr. O3E-92 nuo 2024 m. kovo 1 d. įsigalioja nustatytos geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos.
Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimas Nr. T-363 , nustatantis geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestį, lieka nepakitęs.

Vidutinis suvartojamo vandens kiekis

Bendrovės direktorius Kęstutis Vilkauskas, vykdydamas Lietuvos Respublikos vyriausybės 2015-09-10 nutarimo Nr. 989 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-01-31 nutarimo Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ II skyriaus 4 punktą, 2024-01-31 įsakymu Nr. DV-3 nuo 2024-02-01 nustatė geriamojo vandens suvartojimo dydį vienam gyventojui - 2,56 m³/mėn. Šis dydis nustatytas pagal vidutinį aptarnaujamoje teritorijoje suvartojamo geriamojo vandens kiekį per mėnesį gyventojui ir taikomas, kai nėra vandens apskaitos.

 

 
 
  

© 2012-2021  UAB „Šakių vandenys“, V. Kudirkos g. 62, 71124 Šakiai;
El. paštas:   sakiu.vandenys@sakvan.eu;   Telefonas:   (8~345) 60 072
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 174 264 880; PVM mokėtojo kodas LT 742 648 811
Atsiskaitomosios sąskaitos: LT667300010074044497 banke Swedbank bei LT534010042100060389 banke Luminor